Skip to menu

Views 5 Comment 11
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print

OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-01-31 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: SH

 

주 제: OKRC 15DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [18-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [18-003-RD-03] [Tool] SRRE-1.X

4. [18-004-RD-04] [Proj] CMS

5. [18-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

6. [18-006-RD-06] [Proj] NGV-I

7. [18-007-RD-07] [Proj] NGV-II

8. [18-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

9. [18-014-PP-06] [Journal] PL 교재

10. [18-015-PP-07] [Book] CPS 교재

11. [18-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

 

 

II. DO

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-01-31][SH].hwp

2) 9개의 프로시저 개발 완료됨

2. [18-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

1) D-[19-002-RD-02]-[PRISM2.X-ADOxx]-[2019-01-31]-[MR].hwp

2) Multi State Diagram 개발 중

3. [18-003-RD-03] [Tool] SRRE-1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-01-31][JS].hwp

2) 맵 변수 분리 진행 중

4. [18-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-01-31][YB].hwp

2) 프로세스 세부사항 분석 진행 중

5. [18-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

1) D-[19-005-RD-05]-[Project-Space]-[2019-01-31][YB].hwp

2) 이전까지의 자료를 기반으로 작성 진행 중

6. [18-006-RD-06] [Proj] NGV-I

1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-01-31][YB].hwp

2) 비공개됨

7. [18-007-RD-07] [Proj] NGV-II

1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-01-31][SH].hwp

2) 비공개됨
8. [18-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-01-31][YB].hwp

2) 논문 내용 작성 중

9. [18-014-PP-06] [Book] PL 교재

1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-01-31][JS].hwp

2) 판서 및 녹취 자료 정리 중

10. [18-015-PP-07] [Book] CPS 교재

1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-01-31][SH].hwp

2) 개조식 작성 완료됨. 개조식 작성된 내용을 좀 더 구체화 예정

11. [18-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

1) 개인 사정으로 인해 업무 진행되지 않음

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (11)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (10)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-01-31][SH].hwp

VI-2-1) D-[19-002-RD-02]-[PRISM2.X-ADOxx]-[2019-01-31]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-01-31][JS].hwp

VI-4-1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-01-31][YB].hwp 

VI-5-1) D-[19-005-RD-05]-[Project-Space]-[2019-01-31][YB].hwp

VI-6-1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-01-31][YB].hwp [Classified]

VI-7-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-01-31][SH].hwp [Classified]

VI-8-1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-01-31][YB].hwp

VI-9-1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-01-31][JS].hwp

VI-10-1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-01-31][SH].hwp

=== The End ====


List of Articles
No. Subject Author Date
316 [19/02/1][Thur][2019-02-07] Weekly: PLAN 14 Manager_H 2019.02.12
315 [19/01/5][Fri][2019-02-01] Weekly: CHECK 16 file Manager_H 2019.02.12
» [19/01/5][Thur][2019-01-31] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
313 [19/01/5][Mon][2019-01-28] Weekly: PLAN 15 Manager_H 2019.02.12
312 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Weekly: CHECK 16 file Manager_H 2019.02.12
311 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
310 [19/01/4][Mon][2019-01-21] Weekly: PLAN 19 Manager_H 2019.02.12
309 [19/01/3][Fri][2019-01-18] Weekly: CHECK 17 file Manager_H 2019.02.12
308 [19/01/3][Thur][2019-01-17] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
307 [19/01/3][Mon][2019-01-14] Weekly: PLAN 17 Manager_H 2019.02.12
306 [19/01/2][Thur][2019-01-11] Weekly: CHECK 17 file Manager_H 2019.02.12
305 [19/01/2][Thur][2019-01-10] Weekly: DO 11 Manager_H 2019.02.12
304 [19/01/2][Mon][2019-01-08] Weekly: PLAN 16 Manager_H 2019.02.12
303 [19/02/1][Fri][2019-01-04] Annual/Semestral: PLAN 1 Manager_H 2019.02.12
302 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Annual/Semestral: CHECK/EVALUATION 6 Manager_H 2019.02.11
301 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Weekly: CHECK 15 Manager_H 2019.02.11
300 [18/12/4][Thur][2018-12-27] Weekly: DO 8 Manager_H 2019.02.11
299 [18/12/4][Mon][2018-12-24] Weekly: PLAN 16 Manager_H 2019.02.11
298 [18/12/3][Fri][2018-12-21] Weekly: CHECK 16 Manager_H 2019.02.11
297 [18/12/3][Thur][2018-12-20] Weekly: DO 10 Manager_H 2019.02.11
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17